شرکت تولیدی عایق بام ستاره شرق با استفاده از بهترین مواد اولیه

و با در نظر داشتن استانداردهای روز , ارتقاء کیفیت محصولات خود را در درجه اول اهمیت قرار داده است

که مفتخر به عضویت و دریافت نشانه های زیر گردیده است .

 استاندارد ملی ایران

گواهینامه بین المللی ISO 9001:2008

 انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 انجمن تخصصی تولید کنندگان عایق های رطوبتی

 اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

 تحت پوشش بیمه ایران